GDPR-Buddy:s Allmänna Villkor

Webbplatsen tillhandahålls av Lexgate AB. 

När de allmänna villkoren gäller

 

Nedanstående allmänna villkor ("Villkoren") gäller för besökare ("Besökare") av www.gdprbuddy.eu och dess undersidor ("Webbplatsen") och för den som:

  • beställer och bokar tid för juridisk rådgivning av jurist (”Beställare”). - köper produkt eller juridisk rådgivning av jurist (Kund).

  • köper en produkt skapad genom GDPR-Buddy:s digitala produktflöde ("Kund").

  • använder GDPR-Buddy:s digitala produktflöde (”Användare”). - betalar för tilläggstjänst ("Kund").

  • skapar konto på Webbplatsen (”Användare”).

tecknar och/eller nyttjar ett företagspaket (”Företagskund eller Kund”).

Generell tillämpning av allmänna villkoren

Med produkt avses behovsanalyser, avtal och andra juridiska produkter upprättade via

Produktflödet eller av jurist hos GDPR-Buddy eller hos en av GDPR-Buddy:s samarbetspartners, på uppdrag av GDPR-Buddy. Med juridisk rådgivning avses juridisk rådgivning utförd av jurist hos GDPR-Buddy eller hos en av GDPR-Buddy:s samarbetspartners, på uppdrag av GDPR-Buddy. Avtal om juridisk rådgivning och upprättande av produkt ingås alltid mellan GDPR-Buddy och Kund när GDPR-Buddy själv utför uppdraget, eller förmedlar Kund till en samarbetspartner, och rådgivningen eller produkten faller inom GDPR-Buddy:s verksamhetsområde. GDPR-Buddy kan även hänvisa eller förmedla Kund till en samarbetspartner som hanterar frågor utanför GDPR-Buddy:s verksamhetsområde. I sådana fall gäller de allmänna villkor som är tillämpliga hos den ifrågavarande samarbetspartnern.

Alla Användare och Beställare som besöker Webbplatsen är Besökare. Samtliga Villkor gäller för Besökare. Villkor riktade till Besökare gäller även för Kund. Villkor riktade till Kund gäller enbart för Kund.

Genom att besöka Webbplatsen accepterar Besökare följande Villkor. Villkoren kan komma att ändras utan att särskilt meddelande därom gjorts tillgängligt. Det är Besökares skyldighet att själv hålla sig informerad om de Villkor som gäller vid var tid.

Tjänstespecifika villkor äger företräde framför dessa allmänna villkor.

1.  Användning av webbplatsen

1.1  Allmänt

Webbplatsen och dess Produktflöde är avsedd för fysiska och juridiska personer för allmän information rörande juridik, avtal och andra juridiska dokument. På Webbplatsen finns en mängd information av juridisk och allmän karaktär, tillgänglig för alla Besökare. Informationen är alltid av allmän karaktär och ersätter inte personlig rådgivning av jurist.

Produkterna i Produktflödet är indelade i två huvudgrupper; privat och företag. Till varje produkt finns informations- och instruktionstexter. Dessutom finns information i informationsbiblioteket. Informationstexterna är fritt åtkomliga för alla Besökare. Om Besökare vill skapa en produkt aktiveras Produktflödet genom ett klick på den produkt som Besökaren vill köpa och därefter genom att klicka på "Login". Besökaren får därefter steg för steg välja innehåll i produkten med ledning av instruktioner. Den erhållna produkten genereras baserat på dessa val gjorda av Kund och produkten sparas på Kundens konto (se punkt 1.2) efter gjord betalning.

1.2   Skapa konto

Besökare kan vid besök på Webbplatsen registrera ett konto och kallas då Användare. För att kunna spara, ladda hem eller köpa produkter skapade i Produktflödet krävs att ett konto registreras. För detta krävs att Besökare anger namn, personnummer, e-postadress och ett lösenord, eller loggar in med mobilt Bankid. Användare godkänner vid registrering av kontot GDPR-Buddy:s behandling av personuppgifter i enlighet med dessa villkor och GDPR-Buddy:s integritetspolicy samt att epostmeddelanden avseende nyheter och erbjudanden får skickas, om Användare inte uttryckligen har avregistrerat sig för sådana utskick.

Med kontot sparas Användarens alla val i Produktflödet. Användaren kan därför avbryta och fortsätta vid ett senare tillfälle utan att val går förlorade. Kund som har konto kan efter köp kostnadsfritt ändra i köpt produkt genom att gå in via sitt konto, välja produkten och trycka på ändra. Ändringar kan göras kostnadsfritt upp till 14 dagar efter köp. Efter 14 dagar eller enligt överenskommelse med jurist utgår en kostnad enligt vid var tid gällande prislista.

1.3   Företagspaket

Företag som har registrerat ett konto hos GDPR-Buddy kan teckna ett Företagspaket och kallas då Företagskund (”Kunden").

Företagspaketen finns i tre olika versioner; Bas, Premium och Pro. Samtliga paketen är standardiserade med varierande innehåll och pris. Företagspaketen erbjuds med avsikt att täcka företagsbehov av contract managementtjänster, avtalsskrivning och juridisk rådgivning.

I det fall Kunden registrerar sig för att prova gratisversionen får kunden under 30 dagar prova GDPR-Buddy Business helt kostnadsfritt. Under provperioden får Kunden tillgång till samtliga tjänster inom Företagspaketet Bas exklusive möjligheten att ladda upp och förvara dokument (contract managementtjänsten). Efter provperioden på 30 dagar får Kunden en förfrågan om att uppgradera sitt gratiskonto till Företagspaketet Bas genom att registrera sitt betalkort. I det fall kunden inte väljer att uppgradera till Företagspaketet Bas avslutas provperioden automatiskt efter dessa 30 dagar. Efter avslutad provperiod kommer Kunden ha fortsatt tillgång till avtal och dokument som Kunden skapat.

1.3.1  Företagspaket Bas

Paketet Bas kostar 99 kronor per månad och inkluderar följande:

För e-signering av avtal och dokument ingår det 5 signeringar i månaden. Kunden erbjuds därefter möjlighet till tillägg av enstaka e-signeringar. För respektive 30 dagars period paketet löper får kunden tillgång till 5 e-signeringar. Outnyttjade e-signeringar förs ej vidare till nästkommande perioder. E-signering via GDPR-Buddy Business kan genomföras på samtliga affärsjuridiska avtal och dokument skapade i GDPR-Buddy:s produktflöden, via jurist på GDPR-Buddy samt alla övriga avtal och dokument som Kunden laddar upp.

Digital förvaring av avtal och dokument. Kunden kan digitalt förvara samtliga avtal skapade i GDPR-Buddy:s produktflöden, via jurist på GDPR-Buddy samt alla övriga avtal och dokument som Kunden laddar upp.

Tillgång till tilläggstjänster. Med tilläggstjänster avses översättning av Kundens avtal till och från samtliga språk samt postutskick av avtal och dokument. Kostnad för tilläggstjänster presenteras innan det specifika uppdraget godkänns av Kunden

1.3.2  Företagspaket Pro

Paketet Pro kostar 499 kronor per månad och inkluderar följande:

För e-signering av avtal och dokument ingår det 30 signeringar i månaden. Kunden erbjuds därefter möjlighet till tillägg av enstaka e-signeringar. För respektive 30 dagars period paketet löper får kunden tillgång till 30 e-signeringar. Outnyttjade e-signeringar förs ej vidare till nästkommande perioder. E-signering via GDPR-Buddy Business kan genomföras på samtliga affärsjuridiska avtal och dokument skapade i GDPR-Buddy:s produktflöden, via jurist på GDPR-Buddy samt alla övriga avtal och dokument som Kunden laddar upp.

Digital förvaring av kundens avtal och dokument. Kunden kan digitalt förvara samtliga avtal och dokument skapade i GDPR-Buddy:s produktflöden, via jurist på GDPR-Buddy, samt övriga avtal och dokument som Kunden laddat upp.

Kostnadsfria företagsavtal skrivna online hos GDPR-Buddy. Med företagsavtal menas samtliga avtal som framgår i prislistan över företagsavtal på GDPR-Buddy:s webbsida. Kunden får maximalt skriva 100 stycken kostnadsfria avtal inom en period på 12 månader räknat från datumet då e-post innehållande bekräftelse om att kundens Företagspaket påbörjats, skickats till Kunden.

Tillgång till tilläggstjänster. Med tilläggstjänster avses översättning av Kundens avtal till och från samtliga språk samt postutskick av avtal och dokument. Kostnad för tilläggstjänster presenteras innan det specifika uppdraget godkänns av Kunden.

Kund har varje tolv (12) månaders period möjlighet att nyttja en kostnadsfri affärsjuridisk Risk- & Behovsanalys med affärsjurist om 60 minuter. Med affärsjuridisk Risk- & Behovsanalys avses en allmän affärsjuridisk analys av företaget med syfte att ge en överblick över företagets juridiska behov och risker. Analysen är begränsad till GDPR-Buddy:s verksamhetsområde och utförs av en underleverantör till GDPR-Buddy eller hos en av GDPR-Buddy:s samarbetspartners, på uppdrag av GDPR-Buddy. GDPR-Buddy kan även hänvisa eller förmedla Kund till en samarbetspartner som hanterar frågor utanför GDPR-Buddy:s verksamhetsområde. I sådana fall gäller de allmänna villkor som är tillämpliga hos den ifrågavarande samarbetspartnern.

1.3.3  Företagspaketet Premium

Paketet Premium kostar 999 kronor per månad och inkluderar följande:

För e-signering av avtal och dokument ingår det 50 signeringar i månaden. Kunden erbjuds därefter möjlighet till tillägg av enstaka e-signeringar. För respektive 30 dagars period paketet löper får kunden tillgång till 50 e-signeringar. Outnyttjade e-signeringar förs ej vidare till nästkommande perioder. E-signering via GDPR-Buddy Business kan genomföras på samtliga affärsjuridiska avtal och dokument skapade i GDPR-Buddy:s produktflöden, via jurist på GDPR-Buddy samt alla övriga avtal och dokument som Kunden laddar upp.

Digital förvaring av kundens avtal och dokument. Kunden kan digitalt förvara samtliga avtal och dokument skapade i GDPR-Buddy:s avtalsflöden, via jurist på GDPR-Buddy, samt övriga avtal och dokument som Kunden laddat upp. 

Kostnadsfria företagsavtal skrivna online hos GDPR-Buddy. Med företagsavtal menas samtliga avtal som framgår i prislistan över företagsavtal på GDPR-Buddy:s webbsida. Kunden får maximalt skriva 100 stycken kostnadsfria avtal inom en period på 12 månader räknat från datumet då e-post innehållande bekräftelse om att kundens Företagspaket påbörjats, skickats till Kunden.

Tillgång till tilläggstjänster. Med tilläggstjänster avses översättning av Kundens avtal till och från samtliga språk samt postutskick av avtal och dokument. Kostnad för tilläggstjänster presenteras innan det specifika uppdraget godkänns av Kunden.

Kund har varje tolv (12) månaders period möjlighet att nyttja en kostnadsfri affärsjuridisk Risk- & Behovsanalys med affärsjurist om 60 minuter. Med affärsjuridisk Risk- & Behovsanalys avses en allmän affärsjuridisk analys av företaget med syfte att ge en överblick över företagets juridiska behov och risker. Analysen är begränsad till GDPR-Buddy:s verksamhetsområde och utförs av en underleverantör till GDPR-Buddy eller hos en av GDPR-Buddy:s samarbetspartners, på uppdrag av GDPR-Buddy. GDPR-Buddy kan även hänvisa eller förmedla Kund till en samarbetspartner som hanterar frågor utanför GDPR-Buddy:s verksamhetsområde. I sådana fall gäller de allmänna villkor som är tillämpliga hos den ifrågavarande samarbetspartnern.

30 minuter rådgivning med jurist (Här kallat ”Affärsjuridiskt bollplank”). Med affärsjuridiskt bollplank avses affärsjuridisk rådgivning avseende en viss affärsjuridisk fråga. Syftet med det affärsjuridiska bollplanket är att Kund ska få en insikt i vad som gäller juridiskt i en aktuell fråga samt hur Kund bör agera och vilka eventuella åtgärder Kund behöver vidta i den aktuella situationen. Maxtiden är 30 minuter per ärende. I det affärsjuridiska bollplanket ingår inte kostnadsfritt upprättande eller granskning av avtal eller andra för kunden relevanta produkter eller dokument. Rådgivningen är begränsad till GDPR-Buddy:s verksamhetsområde och utförs av en underleverantör till GDPR-Buddy eller hos en av GDPR-Buddy:s samarbetspartners, på uppdrag av GDPR-Buddy. GDPR-Buddy kan även hänvisa eller förmedla Kund till en samarbetspartner som hanterar frågor utanför GDPR-Buddy:s verksamhetsområde. I sådana fall gäller de allmänna villkor som är tillämpliga hos den i fråga varande samarbetspartnern.

1.4  Tecknande av Företagspaketen

1.4.1  Ingående av avtal om Företagspaket

Avtal om användning av Företagspaket ska anses ha träffats mellan GDPR-Buddy och Kunden;

  • när Kunden undertecknar bekräftelse om köp av ett Företagspaket,

  • när Kunden erhåller köpbekräftelse från försäljande samarbetspartner till GDPR-Buddy.

Kunden måste vid registrering av konto namnge minst en fysisk kontaktperson.

Företagspaketen i sig har ingen bindningstid, men villkoren för företagspaketen löper med en period på tolv (12) månader räknat från datumet då e-post innehållande bekräftelse om att kundens Företagspaket påbörjats, skickats till Kunden. Kunden åtar sig att för varje förnyelse och/eller förlängning eller byte av Företagspaket att kontrollera dessa villkor. I det fall Kunden byter Företagspaket löper en ny period om (12) tolv månader från det att Kunden mottagit bekräftelse med de villkor som gäller för det Företagspaket som kunden har bytt till.

Kunden förbinder sig att vid tecknande av Företagspaket att betala för tjänsten utifrån vid tidpunkten för tecknandet av Företagspaketen gällande prislista.

Kunden förbinder sig, genom registrering av ett konto samt tecknande av ett Företagspaket, att följa dessa villkor, samt eventuella andra ordningsregler samt instruktioner som GDPR-Buddy från tid till annan publicerar via Webbplatsen.

Kunden har möjlighet att lägga till ytterligare Användare av ett specifikt Företagspaket. En sådan Användare har i sin tur möjlighet att lägga till ytterligare Användare till Företagspaketet.

Kunden ska tillse att samtliga Användare inom Kundens företag som nyttjar någon av GDPR-Buddy:s Företagspaket tar del av och accepterar dessa villkor.

1.5  Avgifter för Företagspaket

För de Företagspaket samt tilläggstjänster som GDPR-Buddy tillhandahåller utgår avgifter enligt vid var tid gällande prislista. Samtliga priser är angivna exklusive moms, vilken tillkommer enligt vid var tid gällande momssats.

GDPR-Buddy förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i utbudet. GDPR-Buddy har rätt att justera priset inför kommande användarperiod eller om GDPR-Buddy får vetskap om att förutsättningarna för prissättning har förändrats.

Kund förbinder sig att vid ändrade förhållanden som påverkar förutsättningarna för prissättning skyndsamt meddela GDPR-Buddy därom, varvid priset kan komma att justeras.

1.6  Bindningstid och uppsägning

Kunden har ingen bindningstid och kan därmed avsluta ett Företagspaket när som helst. Om Kunden vill säga upp sitt Företagspaket måste Kunden dock skriftligen meddela GDPR-Buddy detta med beaktande av en (1) månads uppsägningstid. Kravet på skriftlighet uppfylls om Kund skickar epost till info@gdprbuddy.eu.

Om Kunden vill avsluta sitt paket kommer Kunden fortfarande åt sparade avtal och dokument på Kundens registrerade konto.

Kunden har även möjlighet att byta eller uppgradera mellan olika Företagspaket. Kunden måste dock skriftligen meddela GDPR-Buddy att Kunden önskar byta Företagspaket. GDPR-Buddy har därefter (1) månad på sig att byta till Kundens önskade Företagspaket. Kravet på skriftlighet uppfylls om Kund skickar e-post till info@gdprbuddy.eu.

GDPR-Buddy har rätt att avsluta Företagspaket för en Kund, helt eller delvis, genom skriftlig underrättelse till Kunden med minst tre (3) månaders uppsägningstid.

GDPR-Buddy har rätt att stänga av Företagspaket för en Kund, helt eller delvis med omedelbar verkan om Kund;

  • åsidosätter sina skyldigheter enligt punkt 1.7 och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar efter skriftlig underrättelse,

  • försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

Vid dödsfall förbehåller sig GDPR-Buddy rätten att avsluta Företagspaket och radera data i GDPR-Buddy Business för den avlidne efter 6 månader från dödsfallet eller enligt överenskommelse med dödsboet.

1.7  Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att Kunden och av kunden tillagda Användare har för Webbplatsen nödvändiga anslutningar och utrustning, bland annat en fungerande internetanslutning och digitala enheter och webbläsare som möjliggör åtkomst till GDPR-Buddy Business och därmed nyttjande av Företagspaketen.

Kunden ansvarar för riktigheten i den information som lämnas i samband med registrering av ett Företagspaket, användning av ett Företagspaket, Produktflödet samt eventuella tilläggstjänster. Kunden ansvarar för att fortlöpande uppdatera sina kontaktuppgifter så att dessa vid var tid är korrekta. GDPR-Buddy ansvar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Kunden lämnat felaktig information.

Kunden ansvarar för att personlig och användarspecifik information såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till Paket förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig.

Om Kunden misstänker att sådan information kommit till någon obehörigs kännedom eller på annat sätt missbrukas, är Kunden skyldig att omedelbart ändra sitt lösenord.

1.7.1  Användning och missbruk av Abonnemanget

Kunden ansvarar för aktiviteter som vidtas av Kunden och andra Användare som Kunden gett möjlighet att använda ett Företagspaket. Kunden ansvarar således bland annat för eventuell överföring av information och elektroniska dokument som vidtas av Kunden och Användare inom ramen för Företagspaketet.

Kunden är skyldig att, utöver dessa villkor och eventuella ordningsregler och instruktioner som GDPR-Buddy från tid till annan publicerar, iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av Företagspaketen.

Kunden får inte använda Företagspaketen på sådant sätt att GDPR-Buddy eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Kunden får således exempelvis inte via Företagspaketen hantera elektroniska dokument som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande såsom exempelvis framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp.

Om GDPR-Buddy misstänker att en Kunden eller Användare använder Företagspaketen i strid med denna punkt har GDPR-Buddy rätt att utan föregående meddelande till Kunden eller användaren radera och/eller förhindra att Kunden och Användaren överför information och/eller elektroniska dokument samt rätt att stänga av Företagspaket för Kunden och Användaren samt säga upp Abonnemanget med omedelbar verkan.

2. Betalningsvillkor

2.1   Vid köp av produkter online via produktflödet

Besökare kan köpa produkter online av GDPR-Buddy genom användning av GDPR-Buddys Produktflöde. Avtal ska anses ha träffats mellan Kund och GDPR-Buddy när Kund har tryckt på knappen bekräfta köp. Genom att köpa en produkt på Webbplatsen accepterar Kund de delar av dessa Villkor som gäller Kund. Nyttjandet av informationsresurserna som finns på Webbplatsen sker kostnadsfritt.

Angivet pris för produkter gällande privatpersoner avser pris inklusive moms. Angivet pris för företagsprodukter avser pris exklusive moms.

GDPR-Buddy förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i utbudet.

2.2   Vid köp av rådgivning eller produkt av jurist

Kund kan köpa produkter genom att anlita en jurist som utformar produkten åt Kunden. Kund kan även köpa juridisk rådgivning. Avtal om köp av juridisk rådgivning eller produkt av jurist ska anses ha träffats när en bokningsbekräftelse med prisuppgift har mejlats till Kund från GDPR-Buddy.

Produktutformning och juridisk rådgivning debiteras med angivet fast pris per produkt eller enligt särskild överenskommelse. Angivet pris för produkter och rådgivning gällande privatpersoner avser pris inklusive moms. Angivet pris för företagsprodukter och rådgivning avser pris exklusive moms. GDPR-Buddy förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i utbudet.

2.3   Vid köp av Företagspaket

För de Företagspaket samt tilläggstjänster som GDPR-Buddy tillhandahåller utgår avgifter enligt vid var tid gällande prislista. Samtliga priser är angivna exklusive moms, vilken tillkommer enligt vid var tid gällande momssats. GDPR-Buddy förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i utbudet. Kunden förbinder sig att vid ändrade förhållanden som påverkar förutsättningarna för prissättning skyndsamt meddela GDPR-Buddy därom, varvid priset kan komma att justeras för nästkommande period. Villkoren för företagspaketen löper med en period på tolv (12) månader räknat från datumet då epost innehållande bekräftelse om att kundens Företagspaket påbörjats, skickats till Kunden. GDPR-Buddy har rätt att justera priset inför kommande period om GDPR-Buddy får vetskap om att förutsättningarna hos Kunden för prissättning har förändrats.

2.4   Generellt om betalning

Betalning sker genom kort, Swish eller genom fakturabetalning.

Kortbetalning sker genom Bambora, ett svenskt företag som hanterar onlineverifiering av kreditkort på ett säkert sätt. När Kund fyllt i sina kortuppgifter krypteras kontokortsnumret direkt. Kommunikationen till Bambora-servern går via en krypterad direktförbindelse (http:s). När sedan Kundens information skickas till banken används bankens säkerhetssystem. Väljer Kund att betala sitt köp via sin internetbank skyddas Kundens uppgifter av säkerhetssystemet hos banken oavsett om Kund handlar med sitt certifikat/sin PIN-kod, sitt Bambora-pass med sin säkerhetsdosa eller med sitt Smartkort/sin engångskod. För mer information om kortbetalning hänvisas till Bambora (www.bambora.se).

Swish-betalning sker genom Swish Handel som tillhandahålls av Getswish AB, ett svenskt bolag som samägs av Sveriges sex största banker (Danske bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, SEB samt Swedbank och Sparbankerna). Swish Handel är en betaltjänst som gör det möjligt för företag, föreningar och organisationer att 24 timmar om dygnet för egen räkning i realtid alla dagar i veckan, året om, ta emot betalningar från privatpersoner som är anslutna till Swish Privat i svenska kronor till det betalkonto som säljföretaget har anslutit till Swish. Det är även möjligt att göra återbetalningar via Swish Handel. Betalningstransaktioner sker via mobil datatrafik och kan genomföras även om betalaren befinner sig utanför Sverige.

2.5  Fakturavillkor

Fakturabetalning sker genom Paypal Invoice Service. När du handlar på faktura med Paypal gör du det på ett säkert och snabbt sätt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter.

Kredittiden är 14 och 30 dagar för privatpersoner respektive företag. Fakturan distribueras via epost, postalt eller e-faktura. En påminnelseavgift om 60 kr och dröjsmålsränta om 2,2% per månad tillkommer vid utebliven betalning. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader tillkommer.

Vid erhållen faktura har du möjlighet att, i stället för att betala hela beloppet, dela upp betalningen och betala ett lägre belopp. På så sätt omvandlas din faktura till en delbetalning. Detta gäller för samtliga köp på minst 500 kr. Antalet delbetalningar varierar från olika köp och lägst belopp att betala framgår alltid på fakturan. En månatlig administrationsavgift om 29 kr och månadsränta om 2,2% tillkommer vid delbetalning av faktura. Fullständiga villkor för delbetalning framgår av informationen på fakturan.

Den effektiva räntan vid ett köp om 10 000 kr med 29 kr i månatlig administrativ avgift och 2,2% månadsränta samt betalning över 12 månader är 37,55%. Varje delbetalning blir då 986,25 kr per månad och din totalkostnad blir 11 835 kr.

Paypal behandlar personuppgifter i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (GDPR) bestämmelser. ”Dataskyddsförordningen” avser

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävandet av direktiv 95/46/EG inklusive alla eventuella ändringar och tillägg till denna.

3.  Tillgänglighet

Webbplatsen är tillgänglig via internet dygnet runt alla dagar. GDPR-Buddy förbehåller sig dock rätten att vid uppdateringar eller underhåll stänga ner Webbplatsen eller del av Webbplatsen för en begränsad tid.

Kommunikationshastigheten mellan Besökare/Kund och GDPR-Buddy:s server beror dels på

Besökarens/Kundens val av system för dataöverföring, dels på trafikvolym. Eventuella störningar av tillgänglighet till Webbplatsen kan förekomma på grund av internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet, eller underhåll av tjänsten.

4.  Behandling av personuppgifter

4.1  Allmänt om GDPR-Buddy:s behandling av personuppgifter

Besökare, Användare, Beställare, Kund och Företagskund samtycker till att personuppgifter i anslutning till besök och användande av Webbplatsen, registrering av konto, registrering i

produktflödet, vid köp av produkter via produktflödet, samt vid kontakt med GDPR-Buddy via telefon, video eller e-post, behandlas enligt dessa villkor och i enlighet med GDPR-Buddys integritetspolicy. GDPR-Buddy är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna. Vid förmedling av Kund till en av GDPR-Buddy:s samarbetspartners är dock GDPR-Buddy och den ifrågavarande samarbetspartnern gemensamt personuppgiftsansvariga, för de fall Kundens uppdrag faller inom GDPR-Buddy:s verksamhetsområde. Att vara gemensamt personuppgiftsansvariga innebär att Kund, vars uppgifter omfattas av den gemensamma behandlingen, kan vända sig till vilken som helst av Parterna för att utöva sina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Det innebär också att om någon av Parterna brutit mot lagstiftning eller detta avtal kan Kund vända sig med ett skadeståndsanspråk till vilken som helst av Parterna, som sedan får fördela ansvaret inbördes.

GDPR-Buddy kan erbjuda Beställare eller Kund juridisk rådgivning eller produkt av jurist hos en samarbetspartner som utför uppdraget utanför GDPR-Buddy:s verksamhetsområden. I dessa situationer är GDPR-Buddy personuppgiftsansvarig enbart för personuppgifter som inhämtats innan förmedlings- eller hänvisningstillfället, och därefter personuppgiftsbiträde för personuppgifter som inhämtas efter förmedlings- eller hänvisningstillfället.

GDPR-Buddy är personuppgiftsansvarig och i vissa fall personuppgiftsbiträde för personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag. GDPR-Buddy kan även vid behov i kundärenden komma att komplettera uppgifterna med inhämtning av information av från offentliga register.

4.2  Typer av personuppgifter

Kund ombeds vid registrering av konto, i produktflödet eller vid köp av produkter att mata in eller lämna uppgifter som kan utgöra personuppgifter. Personuppgifter som GDPR-Buddy inhämtar och behandlar hanteras i överensstämmelse med Dataskyddsförordningens (GDPR 2016/679) bestämmelser och övrig gällande rätt.

Sådana personuppgifter kan vara följande men inte uteslutande; namn, adress, telefonnummer, personnummer, organisationsnummer, e-postadress, inloggningsuppgifter, IP-nummer, civilstånd, bankuppgifter, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer samt registreringsnummer för fordon. I de fall en person kommer till GDPR-Buddy via en samarbetspartner som utgör ett fackförbund, kan GDPR-Buddy komma att hantera känsliga personuppgifter såsom medlemskap i fackförening, efter att samtycke getts av personen i fråga i samband med kontaktförmedlingen från fackförbundet. 

4.3  Ändamål och omfattning av GDPR-Buddy:s behandling av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas av GDPR-Buddy för administration och fullgörelse av GDPR-Buddy:s uppdrag i förhållande till Beställare och Kund, samt för vidtagande av åtgärder innan uppdrag accepterats. Behandling av personuppgifter sker även för att GDPR-Buddy ska kunna fullgöra GDPR-Buddy:s förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för GDPR-Buddy:s kundundersökningar, affärs- och metodutveckling samt för statistik och riskhantering. GDPR-Buddy kan även komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål såsom utskick till Kund av nyhetsbrev och erbjudanden, om Kund inte har motsatt sig sådan marknadsföring.

De personuppgifter som GDPR-Buddy inhämtar om Besökare och Kund behandlas hos GDPR-Buddy och andra företag som GDPR-Buddy samarbetar med, dock enbart inom EU- och EESområdet, i syfte att förbereda och fullgöra tjänsten, begärda åtgärder eller sådana skyldigheter som kan följa av lag eller förordning.

4.4  Lagring av personuppgifter

GDPR-Buddy kommer att bevara Beställares, Användares och Kunds personuppgifter samt även personuppgifter avseende kontaktuppgifter till privatpersoner som kommit GDPR-Buddy tillhanda via samarbetspartners.

Personuppgifterna lagras enbart så länge det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna behandlas, vilket beror på ifall ett kundförhållande upprättas eller inte. Ett kundförhållande uppstår när någon form av kontakt via e-post, telefon eller video är etablerad med GDPR-Buddy.

Om ett kundförhållande inte upprättas kommer personuppgifterna att raderas efter 6 månader om kontaktuppgifterna inkommit via en samarbetspartner, annars efter 12 månader. Om ett kundförhållande upprättas men utan att Besökare erhåller individuell rådgivning eller köper produkt hos GDPR-Buddy sparas Besökares personuppgifter i 24 månader.

När ett uppdrag slutförts kommer GDPR-Buddy att bevara Kundens personuppgifter, alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat som genererats i ett uppdrag, under den tid som GDPR-Buddy anser vara lämplig för den särskilda typen av uppdrag, och i enlighet med GDPR-Buddy:s rådgivaransvar, med hänsyn till reglerna om preskription.

I vissa fall kan vi behöva spara Kunds personuppgifter under andra tidsfrister än ovan då syftet med att spara uppgifterna är annat än kundförhållandet, t.ex. för att vi ska uppfylla lagstiftning avseende bokföring.

4.5  Rättigheter som registrerad

Privatperson som är Besökare eller Kund har rätt att få information om de personuppgifter om Besökare eller Kund som behandlas av GDPR-Buddy, samt vid behov begära rättelse av uppgift, att personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av personuppgifter ska begränsas. Kunden

har även rätt till dataportabilitet samt att lämna in klagomål om behandlingen av Besökarens/Kundens personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Begäran om någon av ovan rättigheter framställs skriftligen till: GDPR-Buddy, att:

Dataskyddsombud, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm och ska vara undertecknad inklusive kopia på id-handling. Den undertecknade begäran inklusive kopia på idhandling kan också scannas och skickas via e-post till dso@gdprbuddy.eu.

I vissa fall har GDPR-Buddy rätt att neka begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar omedelbar radering av vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan t.ex. bero på bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenrättslagstiftning. Det kan i vissa fall även bero på att behandlingen är nödvändig för att GDPR-Buddy ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om GDPR-Buddy inte kan uppfylla begäran om radering på grund av ovan skäl kommer personuppgifterna att låsas till att användas till andra syften än till det syftet som hindrar den begärda raderingen. Åtkomsten till de låsta personuppgifterna kommer vara snävt begränsad hos anställda på GDPR-Buddy och det kommer endast vara Användare/Kund som har möjligheten att begära ut dessa personuppgifter.

GDPR-Buddy samarbetar med polisen och andra myndigheter och kan på myndighets skriftliga förfråga komma att lämna ut information inklusive personuppgifter om Användare och Kund till dessa. Användare och Kund garanterar och accepterar att uppgifter som lämnas om annan än Användare eller Kund inte på något sätt bryter mot, överträder eller på annat sätt kränker rättigheterna som tillkommer tredje part, såsom exempelvis, men ej begränsat till, upphovsrätt, varumärkesrätt, eller sekretess.

4.6  Cookies

På Webbplatsen används cookies och tags för att Webbplatsen ska fungera optimalt och för att allt innehåll ska visas på ett korrekt sätt. En cookie är en textfil som skickas från GDPR-Buddy:s webbserver och sparas på Besökarens webbläsare eller enhet. GDPR-Buddy använder även cookies för övergripande analytisk information avseende Besökares användning av GDPR-Buddy:s produkter, för att spara funktionella inställningar och för att kunna rikta relevanta nyheter och erbjudanden till Användare. För mer information om detta, se fliken "Cookies" på Webbplatsen.

4.7  Personuppgiftsombud

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i anslutning till Webbplatsen är Lexgate AB. Dataskyddsombud nås på dso@gdprbuddy.eu eller XXXX-XX XX XX.

5.  Ansvarsbegränsningar

5.1  Ansvar vid användning av Produktflödet

Rådgivningen i Produktflödet och utformandet av Produkten är baserat på de omständigheter som Besökare och Kund anger samt de juridiska regler och det rättsläge som gäller vid den tidpunkt Produktflödet och Produkten nyttjas.

Produktflödet ger vägledning och råd till Besökare och Kund utifrån dennes livssituation baserat på de sakomständigheter Besökare och Kund anger. Besökare och Kund är själv ansvarig för riktigheten i de sakomständigheter som anges i Produktflödet. Är de givna sakomständigheterna riktiga ansvarar GDPR-Buddy för att vägledning och råd som ges och produkt som skapas utifrån de givna sakomständigheterna är juridiskt korrekta.

Varje Besökare och Kund förklarar sig i och med besök på Webbplatsen vara införstådd med att rådgivningen som ges i Produktflödet baseras på de angivna sakomständigheterna.

GDPR-Buddy:s Produktflöde kan aldrig ersätta juridisk rådgivning av en jurist i enskilda fall.

GDPR-Buddy tillhandahåller i anslutning till Produktflödet support via telefon, video, e-post och chatt. Supporten är ämnad att hjälpa Kunden att använda Produktflödet och Webbplatsen. Hjälp given via supporten ska inte användas som juridisk rådgivning. GDPR-Buddy tar inte ansvar för följder av Kundens val och agerande till följd av information erhållen via supporten.

GDPR-Buddy är, om bolaget inte varit grovt oaktsamt, inte ansvarig för skada som uppkommer genom att Kund inte kan använda Produktflödet på avsett sätt på grund av driftsavbrott eller annan störning i dator- eller kommunikationssystem som används av GDPR-Buddy eller vid nödvändigt underhåll av GDPR-Buddy:s datorsystem.

Kund ansvarar själv för skada som denne kan drabbas av på grund av fel eller brist i Kunds egna data och/eller kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang. Rådgivningen i Produktflödet är baserad på omständigheter som Besökare och Kund anger samt fakta och rättsläge vid den tidpunkt då de ges. GDPR-Buddy förbinder sig inte att uppdatera råden eller redan skapade produkter med hänsyn till efterkommande förändringar av omständigheter, fakta eller rättsläge.

5.2  Ansvar vid rådgivning av jurist

Vid juridisk rådgivning av jurist till Kund via telefon och/eller vid utformning av Produkt är rådgivningen anpassad till förhållandena i det enskilda fallet och de sakomständigheter samt de instruktioner Kunden ger. Kund ansvarar för riktigheten av lämnade sakomständigheter. Kund kan inte använda rådgivningen för annat ändamål eller för annat ärende än för vilket rådgivningen gavs. Om inte annat avtalats omfattar rådgivningen i ett specifikt ärende inte ekonomisk rådgivning, rådgivning avseende redovisning eller liknande samt ej heller skattekonsekvenser. Rådgivningen omfattar rättsliga frågor i det specifika uppdraget och i den mån det uttrycks uppfattningar eller överväganden i andra frågor än rättsliga tar GDPR-Buddy inte något ansvar för de konsekvenser som kan följa av detta.

Rådgivning ges inte om eller baserat på rättsläget i någon annan jurisdiktion än Sverige. Mot bakgrund av allmän erfarenhet av andra jurisdiktioner kan uppfattningar om rättsläget i andra länder komma till uttryck. Vad som uttrycks i dessa fall utgör inte juridisk rådgivning som Kunden har rätt att förlita sig på utan ska enbart ses som allmän vägledning. Sådan rådgivning måste istället inhämtas från lokala jurister.

Rådgivningen av juristerna är baserade på omständigheter som Besökare och Kund anger samt fakta och rättsläge vid den tidpunkt då de ges. GDPR-Buddy förbinder sig inte att uppdatera råden eller redan skapade produkter med hänsyn till efterkommande förändringar av omständigheter, fakta eller rättsläge.

5.3  Generella ansvarsbegränsningar

Om inte annat avtalats är GDPR-Buddy inte ansvarig gentemot Kunden för fullständigheten eller riktigheten av den information som Kunden eller annan tillhandahållit i ett uppdrag. GDPR-Buddy är inte ansvarig gentemot Kunden för förlust eller skada som uppkommit till följd av att Kunden använt GDPR-Buddy:s arbetsresultat eller råd i annat sammanhang, eller för annat ändamål än för vilka de givits. GDPR-Buddy har en för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring för skada som kund vållats till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från GDPR-Buddy:s sida. GDPR-Buddy:s ansvar är begränsad till rådgivning som utförs av GDPR-Buddy eller en av GDPR-Buddy:s samarbetspartners, på uppdrag av GDPR-Buddy, och inom GDPR-Buddy:s verksamhetsområde. I de fall GDPR-Buddy hänvisar eller förmedlar Kund till en samarbetspartner som hanterar frågor utanför GDPR-Buddy:s verksamhetsområden, har GDPR-Buddy dock inget ansvar. Ansvaret för direkt skada är vidare begränsat till ett belopp om 1 miljoner svenska kronor, såvida inte GDPR-Buddy handlat grovt vårdslöst eller uppsåtligt. GDPR-Buddy svarar inte för indirekt skada utöver vid fall av grov vårdslöshet. GDPR-Buddy:s ansvar för skada som Kund vållats till följd av fel eller försummelse från GDPR-Buddy:s sida ska vara begränsat till den skada Kund lider. Detta innebär bl.a. att ansvaret ska reduceras med samtliga belopp som kan utfås enligt någon försäkring som Kund har tecknat eller som har tecknats för Kund eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där Kund är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med Kunds avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om Kunds rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta.

GDPR-Buddy är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om GDPR-Buddy själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för GDPR-Buddy att tillgängliggöra Produktflödet eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

6.  Reklamation

Kund ska omgående för GDPR-Buddy påtala (reklamera) eventuella fel eller brister i samband med att en produkt skapats i Produktflödet eller om Kund finner fel eller är missnöjd med sin produkt eller rådgivning av jurist. Reklamation ska lämnas så snart kund upptäckt eller bort upptäcka felet. Reklamation görs till info@gdprbuddy.eu eller till GDPR-Buddy, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm.

I det fall Kund och GDPR-Buddy inte kan komma överens har kund möjlighet att lämna in en klagomålsanasökan för tvistlösning via Europeiska kommissionens onlineplattform. Ansökan sker online genom att Kund får svara på ett antal frågor samt fylla i ett klagomålsformulär via länken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV. Ytterligare information om klagomålsförfarandet via Europeiska kommissionens onlineplattform och om Kunds rättigheter vid köp över nätet finns på länken: https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en.

7.  Ångerrätt vid köp

Vid köp av produkt i Produktflödet, skapas en skräddarsydd produkt speciellt utformat efter Kundens informationsgivning och svar på frågor/val i Produktflödet. Eftersom produkten som erhålls av Kund är av en tydlig personlig prägel, skapad enbart för just denna Kund vid köptillfället, baserat på Kundens svar/val i Produktflödet, finns ingen möjlighet till ångerrätt efter avslutat köp, i enlighet med 2 kap11§ Distansavtalslagen. För beställning av tilläggstjänster kan Kund ha rätt att ångra sitt köp genom att meddela GDPR-Buddy detta inom 14 dagar från det att Kund gjort beställningen.

I det fall kunden köper juridisk rådgivning eller en produkt av jurist, skapas ett skräddarsytt avtal speciellt utformat efter Kundens informationsgivning och svar på kundens frågor. Det finns ingen möjlighet till ångerrätt efter att kunden muntligen bekräftat samt genom mottagande av orderbekräftelse informerats om att kundens avtal är påbörjat och att det inte finns någon rätt till ångerrätt i enlighet med 2kap 11§ Distansavtalslagen. För beställning av tilläggstjänster kan Kund ha rätt att ångra sitt köp genom att meddela GDPR-Buddy detta inom 14 dagar från det att Kund gjort beställningen.

8.  Ändringsrätt och Nöjd-Kund-Garanti

Kund kan, genom att skapa ett konto innan köp, under 14 dagar efter köpet kostnadsfritt ändra i produkten genom att ändra de svar som getts till jurist/val som gjorts i Produktflödet, och kostnadsfritt erhålla en ny version av sin produkt. För beställning av tilläggstjänster kan Kund ha rätt att ångra sitt köp genom att meddela GDPR-Buddy detta inom 14 dagar från det att Kund gjort beställningen.

GDPR-Buddy tillhandahåller även en Nöjd-Kund-Garanti innebärande att Kund som köpt en produkt online av GDPR-Buddy, men av någon anledning inte vill utnyttja ändringsrätten ovan, utan är fortsatt missnöjd med levererad produkt, kan få köpet att gå åter. En förutsättning för att få ta sådan garanti i anspråk är att Kunden inom fjorton (14) dagar från köptillfället ringer till GDPR-Buddy (0771-24 00 24) och framställer sådan begäran.

9.  Klagomål och förbättringar till Kundombudsman

Om Kund är missnöjd med hur Kundens ärende behandlats av GDPR-Buddy eller har förslag på förbättringsåtgärder i vår hantering eller på GDPR-Buddy som företag hänvisas Kunden att i första hand ta kontakt med berörd jurist eller GDPR-Buddy på telefon xxx – xx xx xx eller via e-post på info@gdprbuddy.eu.

Om Kund, efter kontakt med GDPR-Buddy eller berörd jurist, fortsatt inte är nöjd med hanteringen av

Kundens ärende eller synpunkt rekommenderas Kunden att kontakta GDPR-Buddy:s Kundombudsman

kundombudsman@gdprbuddy.eu. Kundombudsmannen är anställd av GDPR-Buddy men arbetar opartiskt och har till uppgift att pröva kundens klagomål eller förslag på förbättringar och synpunkter genom att se över ärendet eller frågan och göra en ny bedömning. Ibland har ett klagomål eller en synpunkt inte blivit tillräckligt utrett eller belyst. I dessa fall kan Kundombudsmannen tillse att GDPR-Buddy utreder saken vidare.

10.  Upphovsrätt

Innehållet på Webbplatsen liksom bakomliggande programvaror är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Informationen har härtill upphovsrättsligt skydd såsom databas enligt samma lag. Det är förbjudet att utan GDPR-Buddy:s samtycke göra kopior - oavsett med vilken teknik det sker - av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på Webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt.

Det arbetsresultat som Kund erhåller genom att nyttja Produktflödet får användas fritt precis som vilket annat avtalsutkast som helst, dock får inte kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller annan distribution ske för kommersiellt syfte. Övrigt material får användas endast för enskilt bruk. Detta innebär att Allt om produkter, Frågor och svar och andra texter i biblioteket inte får kopieras, mångfaldigas eller göras tillgängligt för allmänheten, vare sig i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning eller i annan teknik, utan GDPR-Buddy:s samtycke.

Den som önskar använda något ur innehållet på annat sätt än nu angetts ombedes ta kontakt med GDPR-Buddy via e-post info@gdprbuddy.eu.

11.  Sekretess

All personlig information som tillhandahålls av Kund behandlas med sekretess hos GDPR-Buddy och GDPR-Buddy:s samarbetspartners. GDPR-Buddy:s medarbetare samt medarbetare till GDPR-Buddy:s samarbetspartners har skrivit på en sekretessförbindelse och har därmed tystnadsplikt.

12.  Länkning

Vid länkning till Webbplatsen ska Webbplatsen alltid öppnas i ett nytt fönster. Innehållet på Webbplatsen får aldrig utan GDPR-Buddy:s föregående medgivande presenteras inom ramen för en annan webbplats. Länka inte på ett sådant sätt att Webbplatsens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås.

13.  Tvist

GDPR-Buddy har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda Kunders klagomål och reklamationer på största allvar. Enklaste och snabbaste sättet att få rättelse vid eventuella felaktigheter är att i första hand kontakta oss via telefon 0771 24 00 24 eller e-post info@gdprbuddy.eu.Om kund fortsatt tycker att ärendet inte blivit korrekt behandlat kan Kund kontakta GDPR-Buddy:s Kundombudsman på kundombudsman@gdprbuddy.eu.

Om Kund efter reklamation fortfarande inte anser sig nöjd kan Kund vända sig till:

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23 STOCKHOLM

Allmänna Reklamationsnämnden är opartisk och prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare utan kostnad. GDPR-Buddy följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och beslut vid eventuell tvist.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats.

Tvist kan även avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljedomare i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler. Dessa villkor och alla frågeställningar kring dem och alla frågeställningar som rör GDPR-Buddy:s uppdrag för Kund regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

14.  Åtgärder mot otillåten användning

Innehållet på Webbplatsen är ett resultat av en omfattande arbetsinsats. GDPR-Buddy ser mycket allvarligt på otillåten användning av innehållet på Webbplatsen och vidtar aktivt åtgärder mot den som gör detta. GDPR-Buddy förbehåller sig rätten att stänga av Besökare eller Kund som brutit mot dessa Villkor och rättsliga åtgärder mot dessa kan komma att vidtagas.

15.  Ändringar på Webbplatsen eller i villkoren

GDPR-Buddy har rätt att när som helst göra ändringar på Webbplatsen. Sådana ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen på Webbplatsen (Produktflödet/Abonnemangen) och/eller Webbplatsens design och utformning ochkan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Webbplatsen ändras.

Dessa villkor kan komma att ändras av GDPR-Buddy från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på GDPR-Buddy:s webbplats, info@gdprbuddy.eu. Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på GDPR-Buddy:s webbplats. Kopia av den senaste versionen av dessa villkor skickas till Kund på begäran.