BLOG & NEWS

Here we write about relevant topics and news from the world of data protection. Nice reading!

Sverige: IMY har tagit fram en brevmall för rätten till radering

17 Feb, 2021

IMY meddelar på sin webbplats att myndigheten har tagit fram en brevmall så att registrerade på ett enkelt sätt ska kunna begära radering av sina personuppgifter enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Mallen är bara ett förslag, och det finns inga formella krav på hur en begäran om radering ska se ut. Av bevisskäl och för tydlighetens skull…