IMY byter inriktning

Igår publicerade IMY sin årsrapport för 2020.

För GDPRbuddy var det väldigt intressant att läsa att myndigheten kommer att byta inriktning från strategiskt övergripande granskningar till att fokusera mer tid på att utreda enskilda klagomål, eller som de själva säger i rapporten:

“Från och med inledningen av 2021 kommer vi att vidta någon form av åtgärd i alla inkomna klagomål – i många av dem genom att inleda tillsyn.”

Vi på GDPRbuddy välkomnar den här förändringen och hoppas att det kommer att leda till att fler känner att deras klagomål tas på allvar av myndigheten.

IMY:s rapport finns att läsa här.