På den här sidan skriver vi om hur vi behandlar uppgifterna vi har om dig som användare av GDPR-Buddy. 

Först lite om oss

GDPR-Buddy är ett varumärke som ägs av företaget Lexgate AB. Det betyder att Lexgate AB är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för all behandling som görs under namnet GDPR-Buddy. 

Vad vi gör med dina personuppgifter

Lexgate AB behandlar personuppgifter i följande syften: 

  1. För att, på uppdrag av privatpersoner, begära tillgång enligt artikel 15 GDPR hos personuppgiftsansvariga, 
  1. För att göra det möjligt för personuppgiftsansvariga att svara på begäran om tillgång enligt artikel 15 GDPR i vårt gränssnitt. 

För att skriva det på svenska: vi använder dina personuppgifter för att ställa bolag och myndigheter frågan: “vad gör ni med den här personens persondata?” 

Och vi använder personuppgifter från anställda på bolagen och myndigheterna för att registrera bolaget eller myndigheten i vår tjänst. 

Hur behandlingen för att ställa frågor går till

Tjänsten vi tagit fram består av ett gränssnitt som privatpersoner kan logga in i med BankID, i gränssnittet kan privatpersonen begära tillgång, eller så kallat registerutdrag, från personuppgiftsansvariga. I gränssnittet kommer även personuppgiftsansvariga som fått frågor från privatpersoner kunna ta direkt kontakt med privatpersonen för att svara på frågorna eller begära kompletterande information om de inte kan svara på frågan enkelt. 

Eftersom alla ärenden är personknutna och vi är måna om säkerheten i tjänsten använder vi BankID för att garantera att det är rätt person som kommer in i tjänsten och begär information. Om din identitet inte kan verifieras digitalt ska tyvärr den personuppgiftsansvarige inte svara din begäran. 

Första gången du gör en begäran om information kommer du få skriva på en fullmakt, som ger oss på Lexgate möjlighet att ta kontakt med företag eller andra i ditt ärende. Fullmakten gäller i ett halvår, vilket innebär att du behöver skriva på en ny fullmakt om du vill göra nya förfrågningar mer än ett halvår in i framtiden. 

När du gör begäran kommer vi på Lexgate skicka ett mail till den som du begär information av, i det mailet kommer ditt namn och ditt personnummer finnas med för att företaget eller vem du nu begär information av ser att vår begäran är allvarligt ment.  

De uppgifter som behandlas i samband med registreringen är följande

Namn - För att kunna företräda dig genom fullmakt behöver du ha uppgett ditt namn. 

Personnummer – Vi behöver veta att du är en riktig person för att kunna företräda dig via fullmakt. 

E-postadress - Det är till e-posten som fullmakten skickas för signering. 

Telefonnummer – Telefonnummret behövs som skyddsåtgärd vid registreringen, dit skickas påminnelse att signera fullmakten om den inte blivit signerad inom en viss tid. Vilket är nödvändigt om fel e-postadress är angiven eller om det uppstått tekniska problem vid e-postutskick. 

IP-nummer - När du skriver på fullmakten så registreras din enhets IP-nummer, om din ID blivit kapad kommer det framgå av detta (så sätt dig inte bakom en VPN när du signerar). 

Om informationen ovan skulle bli felregistrerad hos oss kan du närsomhelst logga in för att ändra dina uppgifter (förutom IP-adressen på datorn du använde för att signera fullmakten med oss). 

Hur länge vi sparar informationen

Vi sparar den information du lämnat i samband med att du registrerade ett konto hos oss antingen tills du väljer att ta bort kontot, eller efter sex månader efter det att kontot bedöms vara inaktivt. Kontot bedöms vara inaktivt om det inte finns några öppna ärenden och det inte varit några inloggningar den senaste månaden. 

Rätten till tillgång 

Om du vill ha veta mer i detalj hur vi behandlar dina personuppgifter i tjänsten och veta vilka personuppgifter vi har sparade om dig kan du begära tillgång direkt av Lexgate AB i användargränssnittet i tjänsten. 

Rätten till radering 

Om du vill att vi raderar dina personuppgifter kan du göra det genom att maila oss eller skriva i chattrutan inne i tjänsten. I det senare fallet kommer vi eventuellt verifiera att din begäran är riktig genom att skicka ett mail till dig och fråga om du verkligen vill att vi tar bort dig helt och hållet.  

Alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig kommer raderas inom en vecka från det att vi tagit emot din begäran. Vissa aggregerade data, som till exempel hur många förfrågningar som du gjort kommer att föras till statistiken, men inte kunna härledas till dig. 

Klagomål 

Kom ihåg att du alltid kan klaga på oss om du tycker att vi behandlar dina uppgifter på ett felaktigt eller olagligt sätt. Det gör du lättast på den här sidan: https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/