Därför får ni en GDPR förfrågan från vår tjänst till er e-post.

GDPR-Buddy är en tjänst som privatpersoner kan använda för att begära tillgång till sina personuppgifter och där organisationer kan tillgodose den här tillgången på ett säkert och enkelt sätt.

Att ni har fått ett e-post från GDPR-Buddy betyder att en privatperson vars personuppgifter ni troligen behandlar vill veta hur ni behandlar personuppgifterna i fråga.

Konsekvensen av att ni har fått frågan är att ni enligt lagen, Dataskyddsförordningen närmare bestämt, måste svara på denna begäran.

Svarstiden är en månad efter att ni tagit emot förfrågan, i vissa fall kan den här tiden förlängas. Men om ni inte svarar alls så bryter ni mot reglerna i Dataskyddsförordningen och privatpersonen som begärt tillgången har efter den 3 påminnelsen på denna begäran rätten till att göra en besvärsanmälan till IMY, ytterligare granskning som kan medföra sanktioner.

Privatpersonen har även rätt till skadestånd om ni inte svarar på begäran, eftersom ni krasst i det fallet kränker den enskildes mänskliga rättigheter.

I och med att privatpersonen ställt frågan via vår tjänst har privatpersonen även begärt att ni ska svara och föra över eventuella uppgifter ni har om privatpersonen digitalt.

Detta har ni en skyldighet att göra, oavsett om ni använder vår tjänst eller inte.

Vi erbjuder en säker, krypterad plattform där ni kan föra över informationen, så att ni inte riskerar ytterligare sanktioner genom att ni skickar filerna till en osäker e-postadress.

Sammanfattningsvis behöver ni sammanställa ett svar avseende samtliga punkter under artikel 15 i Dataskyddsförordningen och skicka detta svar och vilka personuppgifter som behandlas till frågeställaren digitalt. Vi rekommenderar att ni använder vår tjänst för att göra det.