Imy lyssnar fortfarande inte på Klagomål

“Huvuddelen av de klagomål som lämnas in till myndigheten är av enklare slag och avslutas utan åtgärd eller med informationsbrev” skriver IMY i årsberättelse.

Med andra ord har IMY inte bemödat sig att faktiskt göra något utom undantagsvis.

Enbart 14 % (eller ca 300) av alla klagomålsärenden (2 245) som kommer in till IMY resulterar i en utredning kring huruvida klagomål ska inledas eller ej. Av dessa 300 har 120 resulterat i tillsyn. Statistiken talar sitt tydliga språk. IMY vidtog åtgärder i 5,3% av de klagomål som kommit in till myndigheten. I resten av fallen så tillåter de kränkningar av våra mänskliga rättigheter.

Klagomålen har dessutom minskat markant mellan 2021 och 2022. Kan det vara att folk insett att IMY inte kommer göra något? Att IMY helt enkelt inte lyssnar, inte ser och inte säger något?

Det kanske är dags att den registrerade tar sin rätt i egna händer. Kontakta oss på info@gdprbuddy.eu om du vill ha hjälp med det!

IMY:s årsrapport: https://www.imy.se/globalassets/dokument/arsredovisningar/imy-arsredovisning-2022.pdf

Bilden skapad på https://imgflip.com/memegenerator/122222383/Three-monkeys