Få kontroll över ditt digitala jag

Upptäck vem som har din personliga information och uppdatera eller ta bort den: den är ju din.

Din data - dina rättigheter!

  • Enkelt att göra förfrågningar - Vi sköter allt pappersarbete. Du behöver bara logga in med Bank-id.
  • Säker och krypterad kommunikation!
  • Smidig digital lösning ger dig access till din data!

9/10 personer är oroade över sina personuppgifter. Är du?

Du äger din data -
IMY visar i flera rapporter att det kan vara svårt för privatpersoner att få svar på GDPR-förfrågningar. Detta vill vi ändra på!

Genom att använda GDPRBuddy kan du snabbt och smidigt göra en digital förfrågan till organisationer. Vi agerar ombud åt våra användare vilket ger alla förfrågningar en trygghet som annars saknas. Dessutom sköter vi all nödvändig korrespondens i ärendet. På så vis gör vi det enklare än någonsin för privatpersoner att utnyttja sina rättigheter enligt GDPR.

Dina rättigheter:
- Få veta vilken information ett företag har om dig
- Tillgång / utdrag av informationen
- Rättelse av felaktiga uppgifter
- Radering (om det inte finns behov av uppgifterna)
- Begränsning av behandling (“frys mina uppgifter!”)
- Dataportabilitet
- Att göra invändningar
- Rätt att få information om automatiserad behandling